Volvo Car Corporation

  • 556074-3089
  • 405 31 Göteborg
  • Personbilstillverkning och utveckning
  • 031-590000
  • www.volvocars.com
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Gas, Gatubelysning, Kulvert/tunnel/bergrum, Park, Vatten, Värmeslingor, Övrigt

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Göteborg