Bränneberg-Toragårdens samf gemensamhetsanläggning ga:6

  • 717909-3501
  • Toragården 2 52164 Stenstorp
  • Gemensam vattenledning för 7 fastigheter som är ansluten till Skaraborgsvatten, Vättervatten.
  • 0705407483
  • Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Skövde