Lindfjälls VA-förening

  • 802513-0744
  • Lindfjällsvägen, 15, 439 91 Onsala
  • Äga och underhålla ett gemensamt VA-nät som möjliggör för i dagsläget 12 fastighetsägare att koppla in sitt VA till det kommunala nätet. Inkassera av kommunen debiterade avgifter.
  • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

  • Hallands län
  • Kungsbacka