Kiruna Kraft AB

  • 556526-8371
  • Värmeverksvägen 12
    981 85 Kiruna
  • Kiruna Kraft äger och sköter drift av all energiproduktion och fjärrvärme distribution i Kiruna kommun.
  • www.tekniskaverkenikiruna.se
  • Fjärrvärme

Geografiskt område

  • Norrbottens län
  • Kiruna