Shannons samfällighetsförening

  • 717912-2788
  • Älgskyttevägen 3, 226 53 Lund
  • Shannons samfällighetsförening äger och förvaltar föreningens fibernät.
  • Elektronisk kommunikation, Övrigt

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Lund