Bjärka-Säby Egendom

 • 540625-1958
 • Bjärka-Säby Egendom1
  58964 Sturefors
 • Jord- och skogsbruk, uthyrning av bostäder/byggnader.
  Har elnät, vatten- och avloppsnät, dagvattennät
 • 013-44001
 • www.bjarka-saby.se
 • Avlopp, Dagvatten, El, Vatten

Geografiskt område

 • Östergötlands län
 • Linköping, Åtvidaberg