Kullsbjörkens Vattenledningsförening u.p.a.

  • 716456-8177
  • Kullsbjörken Lindgattu 2 , 79394 Tällberg
  • Äger och sköter en vattenledningsförening som levererar råvatten till 17 fastigheter i byn Kullsbjörken i Leksands kommun.
  • 0701765333
  • Vatten

Geografiskt område

  • Dalarnas län
  • Leksand, Rättvik