Vedumsdalens Vatten - Avlopp och Bredband Ek. förening

 • 769625-2829
 • c/o Björn Roland
  Björklunda 1
  531 94 Järpås
 • Äger ledningar för vatten, avlopp och fiber.
 • 070-2534465
 • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Lidköping