Valinge VA Ek. förening

  • 769634-4733
  • Valinge by 3, 43292 Varberg
  • Gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
  • 034092533
  • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

  • Hallands län
  • Varberg