Ulvåkerbygdens fiber Ek. förening

 • 769629-4201
 • Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening
  c/o Christina Storm
  Mårum Lunden 1
  541 96 Väring
 • Byanät fiber
 • 0730554132
 • http://www.ulvaker.se/
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Skövde