Södra Älvsåkersby VA Ek. förening

 • 769629-1397
 • Södra Älvsåkersby VA Ek.förening
  Älvsåkersbyväg 75
  43499 Kungsbacka
 • Förening för drivt av Va och fiber kopplat till Kungsbacka kommuns nät
 • 0706049550
 • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

 • Hallands län
 • Kungsbacka