Luma-fiber Ek. förening

  • 769624-3117
  • Martebo Kvie 340
    62440 TINGSTÄDE
  • Nedgrävd optoledning i soknarna Lummelunda o Martebo c:a 65 km Gotlands län
  • 049831306
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland