Lagmansholm-Holsfiber Ek. förening

  • 769626-5326
  • Kullenberg Fullestad
    44791 VÅRGÅRDA
  • En fiberförening med eget fibernät
  • 0703622186
  • www.lhfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Alingsås, Vårgårda