Kanebergsvägen VA Ek. förening

  • 769626-3198
  • c/o Kjell Andreasson
    Kanebegsvägen 12
    434 95 Kungsbacka
  • Syftet med föreningen är att anlägga VA och på andra sätt tillvarata fastighetsägarnas intressen.
  • 0706489767
  • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område