Kanebergsvägen VA Ek. förening

 • 769626-3198
 • c/o Kjell Andreasson
  Kanebegsvägen 12
  434 95 Kungsbacka
 • Syftet med föreningen är att anlägga VA och på andra sätt tillvarata fastighetsägarnas intressen.
 • 0706489767
 • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

 • Hallands län
 • Kungsbacka