Hästefjordens fibernät Ek. förening

  • 769625-5707
  • Binäs 365
    462 96 Frändefors
  • Vi bygger ett fibernät isk Byalagsform
  • 0858537600
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Färgelanda, Uddevalla, Vänersborg