HåbyFiber Ek. förening

 • 769623-3753
 • HåbyFiber
  Lerberg 41
  45591 MUNKEDAL
 • HåbyFiber försörjer 200 kunder med bredbandstjänster i ett fibernät omfattande 65 km markförlagd fiberkabel
 • 052423184070-5760687
 • www.habyfiber.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Lysekil, Munkedal