Fibertjänst i Staberg Ek. förening

  • 769619-1712
  • Koppjons 9
    783 90 Säter
  • Ek förening som byggt ett eget fibernät med EU-pengar från Länsstyrelsen
  • 076-8055491
  • Övrigt

Geografiskt område

  • Dalarnas län
  • Falun