Fiber i Nordingrå Ek. förening

  • 769622-8696
  • Vallenvägen 23
    870 30 NORDINGRA
  • Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband.
  • 0708514240
  • www.fiberinordingra.nu
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västernorrlands län
  • Kramfors