E14 fiber Ek. förening

  • 769626-0269
  • Stavre 174
    84396 Gällö
  • Har byggt ett fibernät i området längs E14 från Camp Viking, Gällö till Stensmyran nära Bräcke tätort
  • https://e14fiber.se
  • 0705756959
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Jämtlands län
  • Bräcke