Brandshults Vatten & Avlopp Ek. förening

 • 769626-3065
 • c/o
  Claes Ewe
  Jungfruliden 10
  429 44 Särö
 • Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
  intressen genom att anlägga och förvalta den gemensamma vatten- och
  avloppsanläggningen samt fibernätet.
 • 0708937600
 • Avlopp, Elektronisk kommunikation, Vatten

Geografiskt område

 • Hallands län
 • Kungsbacka