Blynet Ek. förening

 • 769625-8990
 • Bengt Welin
  Klittvägen 91
  796 91 Älvdalen
 • Blynet ekonomisk förening har genom ekonomiska insatser från medlemmar och från bidrag byggt ett fibernät i byn Blyberg i Älvdalens kommun. Nätet ägs till vidare av föreningen.
 • bengt.h.welin@telia.co,
 • bent.h.welin@telia.com
 • 0722179131
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Dalarnas län
 • Älvdalen