Blendafiber Ek. förening

  • 769620-8789
  • Skäggalösa Persgård 3
    34032 GRIMSLÖV
  • Ekonomisk förening som byggt och förvaltar ett byanät med fiber
  • 0470752024
  • www.blendafiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Kronobergs län
  • Alvesta