Övertorneå kommun, VA/Gator

 • 212000-2700
 • Kommunkontor
  Tingshusvägen 2
  95785 Övertorneå
 • VA Tekniska enheten. Vatten och avloppsledningsnät.
 • 092772000
 • www.overtornea.se
 • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Fjärrvärme, Gatubelysning, Kulvert/tunnel/bergrum, Park, Vatten, Värmeslingor, Övrigt

Geografiskt område

 • Norrbottens län
 • Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå