Östergarn-Gammelgarn fiber Ek. förening

  • 769624-1079
  • Östergarn Skolhuset 104
    623 68 Katthammarsvik
  • Föreningens verksamhet är att äga, driva och underhålla ett fiberoptiskt nät i Östergarn och Gammelgarn och därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
  • www.ostfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland