Ödsmål-Stycket samfällighetsförening

 • 717917-2072
 • Susann Lundman
  Växthusvägen 46
  41719 Göteborg
 • Ägare av VA-ledningar som förser 9 fastigheter med VA. Orust kommun, nära Slussen.
 • 0703712349
 • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Orust