Åre kommun, IT-avdelningen

  • 212000-2494
  • Box 201
    83005 Järpen
  • Kommunal Värksamhet
  • 064716100
  • www.are.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Elektronisk kommunikation, Kulvert/tunnel/bergrum, Vatten

Geografiskt område

  • Jämtlands län
  • Åre