Västra Öxared och Banka fibernät Ek. förening

  • 769625-3330
  • BANKAVÄGEN 10
    439 74 Fjärås
  • Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen ett lokalt fibernät för bredband, Ledningsnätet, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för datakommunikation.
  • 0704088448
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Hallands län, Västra Götalands län
  • Kungsbacka, Mark