Västersockens fibernät Ek. förening

  • 769624-7464
  • Åkarps Hågnarp1138,28020 Bjärnum
  • Fibernät som levererar tv tele data till 65 hushåll
  • 0708-202286
  • www.vastersocken .se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Hässleholm