Väskinde fiber Ek. förening

  • 769624-3513
  • Väskinde Lilla Klintegårda 532
    622 75 Visby
  • Föreningen äger och driver ett fiberoptiskt nät i Väskinde och delar av Hästnäs
  • 0498-657550
  • http://www.väskindefiber.info/
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland