Väring Sydost fiber Ek. förening

 • 769627-1399
 • Ingela Eriksson
  Östergården 1
  54196 Väring
 • Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ett lokalt fibernät för bredband.
 • 0500440505
 • www.varing.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda