Vänge Guldrupe Buttle fiber Ek. förening

 • 769627-1720
 • VGB fiber C/O
  Per Olofsson
  Vänge Bringes 244
  622 36 Romakloster
 • Fiber till boende i Vänge Guldrupe och Buttle socknar på Gotland.
 • 0705876507
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Gotlands län
 • Gotland