Vikaskogarna fiber Ek. förening

  • 769629-8434
  • Vikaskogarna Gammalrud 1
  • Att bygga och driva ett byanät
  • www.vikaskogarnafiber.se
  • +46705736679
  • www.vikaskogarnafiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Karlsborg, Töreboda