Valla fiber Ek. förening

 • 769629-4680
 • c/o Gunnar Berggren
  Sörbyvägen 28
  471 72 Hjälteby
 • Fibernät för kommunikation.
 • 0705473178
 • www.vallafiber.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Tjörn