Utby fiber Ek. förening

  • 769627-8253
  • Utby fiber ekonomisk förening C/O Göran Holmberg Karl Gustavs väg 15, 451 98 Uddevalla
  • Föreningen skall anlägga och driva ett fibernät.
  • 052282364
  • utbyfiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Uddevalla