Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Upplands-Bro kommun, VA-enheten

 • 212000-0100
 • Postadress:
  Upplands-Bro kommun
  196 81 KUNGSÄNGEN

  Besöksadress:
  Furuhällsplan 1
  196 40 KUNGSÄNGEN
 • Upplands-Bro kommuns VA-enhet äger, driftar, underhåller allmänna VA-anläggningar i kommunen.
 • www.upplands-bro.se
 • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

 • Stockholms län
 • Järfälla, Upplands-Bro