Umeå Energi Elnät AB

  • 556086-8225
  • Box 224, 90105 Umeå
  • Affärsområden för Elnät, Elhandel, Fjärrvärme/kyla, Bredband, Vindkraft inom Umeå Kommun samt fjv i Bjurholm
  • http://www.umeaenergi.se/ledningsanvisning
  • 090160000
  • http://www.umeaenergi.se/
  • El, Elektronisk kommunikation, Fjärrkyla, Fjärrvärme, Gatubelysning

Geografiskt område

  • Västerbottens län
  • Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vindeln, Vännäs