Trelleborgs kommun, VA

  • 212000-1199
  • Henry Dunkers gata 1
  • Kommunala vatten och avloppsledningar i Trelleborgs kommun.
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge