Strabains fiber Ek. förening

  • 769623-7796
  • Alva L. Kruse 613
    62346 Hemse
  • Är en ekonomisk förening med vald styrelse.Är ledningsägare av fiber.
  • 0733203821
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland