Rökepipans samfällighetsförening Nr 1

  • 716438-6521
  • Box 15, 247 23 DALBY
  • 77 fastigheter ingår i samfällighetsföreningen där huvuduppgiften är att förvalta ytorna och byggnader som samfälligheten äger samt fibernätet som finns i området.
  • Övrigt

Geografiskt område

  • Skåne län
  • Lund