Ryd Tvingelshed fiberförening Ek. förening

 • 769625-4916
 • C/o B-M Havby
  Sjötorps gård
  370 30 Rödeby
 • Byanät med 33 anslutna fastigheter
 • 0734151013
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Blekinge län
 • Karlskrona