Ropstens fibernät Ek. förening

  • 769624-1202
  • Box 81
    193 22 Sigtuna
  • Ägare av fibernät med 30-40 användare samt debitering av dessa.
  • 0705733609
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Sigtuna, Upplands-Bro