Rone Eke fiber Ek. förening

  • 769625-2688
  • Rone Ronehamnsvägen 56
    62347 Hemse
  • Föreningen har byggt, äger och ansvarar för ett fibernät i Eke och Rone socknar på Gotland.
  • 0498482272
  • rone.nu/fiber
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland