Roma-Björke fiberförening

  • 769624-6870
  • Roma Dansaretorp 807
    62254 Romakloster
  • Fiberförening med ca: 5 mil nedgrävd ledning i både samhälle och landsbygd
  • 0708805122
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Gotlands län
  • Gotland