Nävragöl infrastruktur Ek. förening

  • 769622-3762
  • Staffanbygd 527
    370 34 Holmsjö
  • Tillhandahålla Infrastruktur i ett fibernät i Nävragöl med angränsande byar.
  • 045592255
  • www.nävragöl.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Blekinge län
  • Karlskrona