Nyköping vatten, Underhållsavdelningen

  • 212000-2940
  • Tillverkarvägen 2, 611 45 Nyköping
  • Kommunal VA förvaltning
    Nyköping Vatten
  • 0155248800
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Södermanlands län
  • Nyköping