Nykvarns kommun

  • 212000-2999
  • Centrumvägen 26
    155 80 NYKVARN
  • VA-huvudman för ledningar inom Nykvarns kommun
  • 08-55501000
  • www.nykvarn.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Nykvarn, Södertälje