Norra Vilske fibernät Ek. förening

 • 769622-6443
 • Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening
  Att:Torbjörn Gunberg
  Gökhem Äleberg1
  52192 Falköping
 • Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation
 • 070-3100194
 • www.norravilskefiber.se
 • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

 • Västra Götalands län
 • Falköping, Vara