Norra Vadsbo fiber Ek. förening

  • 769621-8887
  • Färed Fogdegården 4
    545 90 Töreboda
  • Fibernät för bredband, telefon och tv. Kanalisation, kopplingskåp, tekniknod.
  • 050126100
  • www.norravadsbofiber.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Mariestad, Töreboda