Munkfors kommun, VA-nät

  • 212000-1801
  • Box 13
    68421 Munkfors
  • Kommunal verksamhet
  • www.munkfors.se
  • Avlopp, Dagvatten, El, Fjärrvärme, Gatubelysning, Park, Vatten, Övrigt

Geografiskt område

  • Värmlands län
  • Forshaga, Hagfors, Munkfors, Sunne