Löttingelunds tomtägareförening Ek. förening

  • 716416-3821
  • Box 5031
    187 05 TÄBY
  • Att tillvarataga tomtägarnas i Löttingelunds tomtområde gemensamma ekonomiska intressen beträffande byggnation, ledningar, Vatten och avlopp m.m.
  • 087327248
  • www.lottingelund.se
  • Avlopp, Vatten

Geografiskt område

  • Stockholms län
  • Täby